Wojna na Pacyfiku (11)

Po Pearl Harbour.. Syjam dostał się pod panowanie japońskie na początku 1941 roku, gdy Tokio podyktowało rozstrzygnięcie sporu z Indochinami na jego korzyść i Japonii. Wczesniej wykorzystujac upadek Francji i Holandii wiosną 1940 r. pod naciskiem Hitlera i Japonii, 20 czerwca 1940 r. francuski rząd Vichy otworzył Indochiny dla agentów japońskich, a na mocy podpisanego […]

via Wojna na Pacyfiku (11) — w bezkresach ponad czasem czasami tu

7 thoughts on “Wojna na Pacyfiku (11)

Dodaj komentarz