Święty Lubin, biskup i patron miasta Chartres

Witraż z okna nawy w katedrze w Chartres przedstawiający życie świętego Lubina. Donatorami witrażu obok możnych feudałów i templariuszy była gildia winiarzy, której patronem był święty Lubin Święty Lubin, biskup i patron miasta Chartres Na 14 marca było kiedyś dniem Świętego Lubina, ale w wieku XVIII zniesiono to święto w sposób typowy dla biurokracji końca […]

via Święty Lubin, biskup i patron miasta Chartres — w bezkresach ponad czasem czasami tu

Dodaj komentarz