Hammurabi, wynalazca odpowiedzialności

Hammurabi(1792–1750 r.p.n.e), to szósty, najsłynniejszy król z I dynastii z Babilonu, syn i następca Sin-muballita, twórca potęgi państwa starobabilońskiego, autor Kodeksu Praw. “Kodeks Hammurabiego” znany jest z inskrypcji wyrytej na diorytowej steli, odkrytej w 1902 roku podczas wykopalisk w Suzie, starożytnej stolicy Elamu. Kodeks obejmował 282 artykuły dotyczące: wymiaru sprawiedliwości, wykroczeń przeciwko własności, ziemi i […]

via Hammurabi, wynalazca odpowiedzialności — w bezkresach ponad czasem czasami tu

Dodaj komentarz